Plantasjens Grønne lunger
Utgangspunkt for prosjektet

Nesten 4,2 millioner nordmenn bor i byer og tettsteder hvor omgivelsene er harde og grå. Urbanisering og fortetting gir flere mennesker, bygninger og biler. Betong og asfalt spiser av våre grøntområder. En fersk undersøkelse viser at 9 av 10 nordmenn synes det er viktig med grøntområder i offentligheten, og at 6 av 10 ønsker seg flere grøntområder i sitt nærområde. Kommunene har ansvar for å ta vare på grøntområder og sikre at befolkningen har tilgang til dem. Av alle de grønne områdene som fantes i byer og tettsteder på 1950-tallet, finnes det i dag bare mellom 20 og 30 prosent igjen.

Vi vet at folk ønsker seg et grønnere Norge. Hele 9 av 10 nordmenn mener at myndighetene bør satse mer på offentlige grøntområder, og at det bør satses mer på vedlikehold av de grøntområdene som allerede finnes.

Ikke bare er grønne lunger vakkert, det er også viktig for miljøet og menneskers fysiske og psykiske helse. Forskning viser at grønne lunger har positive miljø- og helseeffekter, og motvirker negative miljøfaktorer som for eksempel trafikk og fyring med fossil brensel. Grøntområder og vegetasjon har også positive konsekvenser for klimaet, og naturlige omgivelser virker stressreduserende og stimulerer til fysisk aktivitet.

Plantasjen er Norges største hagesenterkjede og vi ser på det som vår plikt å jobbe aktivt for å skape flere grønne lunger i Norge!

Vi vil derfor ta folkets ønsker om et grønnere Norge på alvor. Nå retter vi oppmerksomheten mot viktigheten av grønne lunger der folk bor, og vi vil jobbe aktivt for å oppfordre myndighetene til å ta sitt ansvar på alvor og satse mer på grønne lunger i lokalmiljøer over hele landet.

For å lykkes trenger vi din hjelp
til å skape flere grønne lunger i Norge.

Vet du om et sted som fortjener en grønn oppblomstring til glede og nytte for mange mennesker? Legg ut et bilde på Instagram eller Facebook med #grønnelunger og geo-tag gjerne med området ditt. Les mer om hvordan du kan delta her.

(Kilder: SSB.no, Miljødirektoratet)